برق نیوز

برق نیوز

برق نیوز

بخش نیوز

آرشیو
می خواهند مزد را «دقیقه نود» اعلام کنند

می خواهند مزد را «دقیقه نود» اعلام کنند


اکبر علیپور می‌گوید: اعلام نتایج مذاکرات مزدی در آخرین روزهای سال، سلب فرصت اعتراض از برقان است. به گزارش برق نیوز، اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی برقان معدن چادرملو) گفت: انتظار برقان برای اعلام نتایج مزدی، خیلی به درازا کشیده و این انتظار، آرامش را از برقان سلب کرده‌است.  وی با بیان این که سنگ […]