مصوبات کمیسیون تلفیق درباره هدفمندی یارانه‌ها، کاهش تلفات جاده‌ای و تقویت بنیه دفاعی کشور

برق نیوز

مصوبات کمیسیون تلفیق درباره هدفمندی یارانه‌ها، کاهش تلفات جاده‌ای و تقویت بنیه دفاعی کشور


سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم بودجه مصوبات این کمیسیون در رابطه با قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش تلفات جاده‌ای و تقویت بنیه دفاعی کشور را تشریح کرد.
[ad_1]

مطالب مشابه