محل تدفین پیکر پاک شهید محسن حججی

برق نیوز

محل تدفین پیکر پاک شهید محسن حججی

اولین تصویر از محل تدفین پیکر پاک شهید محسن حججی منتشر شد.

به گزارش صدخبراولین تصویر از محل تدفین پیکر پاک شهید محسن حججی منتشر شد.

 

محل تدفین پیکر پاک شهید محسن حججی

منبع: خبرگزاري فارس

[ad_1]

مطالب مشابه